Sweden Indoor Golf
Matchstege

Matchstege Mars 2021


Färdigspelad senast:

7/3

14/3

21/3

28/3

Segrare

Johan C

Jonas 3:e

Jonas


JohanA 1&0


Johan A


JohanA 1&0

Simon

Simon 4&3

Pelle

Simon 1&0


MarcusRobin 3&2

Tomas

Robin 4&2

Robin

Robin 1:a


Gustav


Robin 1&0

Claes

Johan S 2&1

Johan S

JohanS 1&0


Kristian


Spelas på Emirates Majlis

Herrar från WHITE och Damer från RED tee

OBS! Vi använder 3/4 dels hcp vid inomhus spel (exakt hcp avrundas till närmsta heltal som i sin tur reduceras till 3/4 delar för att avslutningsvis avrundas till närmsta heltal).Exempel: Du har 14,5 i hcp 


1. Avrunda exakt hcp till närmsta heltal: 14,5 ≈ 15

2. Multiplicera med 3/4: 15 * 0,75 = 11,25

3. Avrunda till närmsta heltal: 11,25 ≈ 11


När bägge spelares hcp är uträknad skall spelaren med lägst hcp reduceras till noll och motståndarens hcp reduceras med samma antal slag. På så vis faller mellanskillnaden i hcp ut på banans svåraste hål.