Sweden Indoor Golf
Bokningsregler

Bokningsregler

Vänsterspelare spelar på matta 7 (även matta 6, simulator som hanterar både vänster och högerspelare).

Du kan max ha 4 tider bokade samtidigt.

Du kan boka max 2 veckor i förväg.


Vi avråder för spel av 2 spelare från samma matta förutom matta 6 och 8 men vid tävlingsspel (när markör krävs) eller vid låg beläggningsgrad i hallen är det ok. Fler än 2 spelare per matta är inte tillåtet.


I alla händelser är det inte ok att använda den blå puttmattan för att få plats för spelare eller deras utrustning.


Vid bokning för spel av 2 personer på en matta under 1 timme och då spelarna har olika priser pga. säsongskort, klippkort, medlemspris eller

åldersrabatt skall bokning och betalning ske av den spelaren som betingar högst timpris av dem två (vid bokning av 2 timmar kan spelarna dock boka var sin timme).


Avbokning med återbetalning är generellt möjligt fram till sex timmar innan bokad tid. Vid avbokning av tid som betalats med bank-, betal- eller kreditkort tas en avbokningsavgift på 12,50 SEK ut.

Sena bokningar (inom 6 timmar före starttid) är ej återbetalningsbara.